Virksomhedspraktik og løntilskud

En virksomhedspraktik betyder, at du er ude i en virksomhed og arbejde. Du får ikke løn under praktikken, men modtager den ydelse, du plejer, fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Et job med løntilskud betyder, at du som minimum får løn, som var du ansat. Du kan dog ikke optjene ret til dagpenge.

En virksomhedspraktik eller et job med løntilskud kan være en god måde at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet og få mere erhvervserfaring. Det kan også bruges til, at finde ud af hvor meget du kan klare eller inden for hvilket område, du har lyst til at arbejde eller uddanne dig.

Vi ved, at praktik kan være et vigtigt skridt for at komme i arbejde. Derfor er praktik i en virksomhed et af de delmål, som sættes for dig, mens du er på BUC.

Hvordan kommer jeg i virksomhedspraktik eller løntilskud? 

Hvis du og din vejleder mener, at du er klar til at komme ud i en virksomhed, kontaktes din jobrådgiver fra jobcentret. Vi vil herefter i fællesskab arbejde på at finde en plads, der passer til dine ønsker og behov så godt som muligt.

Hvis du selv har lavet en aftale med en virksomhed, er det også dig eller din vejleder, der kontakter jobrådgiver. 

Der vil i din Jobplan stå, hvilket formål din praktik eller løntilskud har.

Hvordan foregår en virksomhedspraktik? 

Forløbene tilrettelægges til dit behov, hvor f.eks. følgende kan aftales med virksomheden:

  • Skånehensyn
  • Timetal
  • Opfølgning
  • Mentorordning
  • Tæt opfølgning af virksomhedskonsulent

Længden af et forløb i virksomhedspraktik afhænger af den målgruppe du tilhører (fx jobparat eller aktivitetsparat). En virksomhedspraktik vil typisk vare fra 4 uger og op til 13 uger.

Forventninger
Vi forventer selvfølgelig at virksomhederne overholder aftalen omkring arbejdsopgaver, skånehensyn og lignende, så du får det bedst mulige ud af din praktik. Til gengæld forventes det også af dig at du lever op til den aftale som er indgået mellem virksomheden, og overholder de gældende regler på arbejdspladsen (møde til tiden, huske at melde dig syg ved sygdom, osv.)

Opfølgning
Jobvejlederen / virksomhedskonsulenten vil løbende følge op på, hvordan det går dig i din praktik. Du kan altid kontakte din jobvejleder / virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål omkring din praktik.

Hvordan foregår job med løntilskud? 

Du kan læse mere om reglerne for løntilskud på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.