Virksomhedsvendt

Forløbet er centreret om job- og praktiksøgning, hvor du får individuel støtte af din jobvejleder. 

Der er fokus på at få etableret en virksomhedsvendt indsats, hvor du kan komme i praktik eller få lønnede timer.