Om BUC

Vi hjælper ledige borgere med at tage styring i deres eget liv, så de kan finde vej ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Dette sker gennem en helhedsorienteret indsats, hvor indhold og varighed tilpasses den enkeltes behov.

På BUC samarbejder vi med Vejen Jobcenter og eksterne aktører, for at kunne give borgeren de bedste forudsætninger for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Vores medarbejdere inkluderer vejledere og jobvejledere, som har forskellige faglige baggrunde. Vi gør en dyd ud af, at inddrage hinandens fagligheder på tværs, for hele tiden at kunne skabe og udvikle de bedste indsatser for borgerne.

Vores tilbud består af interne kursus- og værkstedsmiljøer samt håndholdt indsats. Det gør, at vi kan tilbyde indsatsområder til forskellige målgrupper med forskellige problemstillinger. Aldersmæssigt kan borgere mellem 18 og 67 år blive visiteret til vores tilbud. For nogle vil det give mening med en enkelt indsats, og for andre skal der mere støtte og vejledning til.

Borgere med komplekse problemstillinger har gennem BUCs opkvalificerende tilbud mulighed for at øve sig i at komme ud på arbejdsmarkedet, uanset om målet er en ordinær ansættelse, fleksjob, praktik eller løntilskud. Vi er nærværende og understøtter på bedst mulig måde henviste borgeres bestræbelser på at komme videre i arbejdslivet. Vi fokuserer på potentiale og løsninger frem for begrænsninger.