JobVejen

I JobVejen arbejdes der med de fastlåste problemstillinger af både fysisk, psykisk og social karakter, som du måtte have, hvor vi i fællesskab arbejder på at få stabiliseret din livssituation, så du på sigt kan indgå i en beskæftigelsesrettet indsats og opnå tættere tilknytning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet.

JobVejens vejledere lægger stor vægt på den individuelle tilrettelæggelse, og at du bliver aktivt inddraget i forhold til valg af relevante aktiviteter/redskaber og i relation til de jobrettede delmål og mål, vi i fællesskab med jobrådgiver har fastsat.