På BUC tilbyder vi et vejlednings- og opkvalificeringstilbud inden for køkkenfaget.

Gennem de praktiske opgaver arbejdes der med samarbejde, initiativ og præcision - tre helt centrale elementer i køkkenet.

Gå til BUC Køkken

På BUC Webshop har du mulighed for at se og købe nogle af de forskellige og unikke produkter der bliver fremstillet på vores værksteder.

Gå til BUC Webshop

BUC har to håndholdte indsatser til dig, der har komplekse problemstillinger og ikke kan møde op i et aktivt tilbud med andre: 

Fælles for tilbuddene er, at du får tilkoblet en mentor eller en vejleder fra BUC, der varetager mentorlignende opgaver.

Gå til håndholdt indsats

Beskæftigelsesplanen er tænkt som en dynamisk og handlingsorienteret plan, hvor vi har mulighed for genovervejelser ud fra ændrede behov og nye ideer og tanker. Den skal derfor ses som et levende dokument, som vi kan forandre løbende gennem de kommende år.

Beskæftigelsesplan 2018