JobStart

Forløbet er centreret om job- og praktiksøgning i jobcaféen, som foregår som holdaktiviteter, hvor du får individuel støtte i det omfang, du har brug for.
Vurderer jobrådgiver, at du har brug for andre indsatser end de virksomhedsrettede aktiviteter, fx fysisk eller psykisk mestring, så kan det også være en parallel del af forløbet.

Der er fokus på at få etableret en virksomhedsvendt indsats, hvor du kan komme i praktik eller få lønnede timer.