Skip til hoved indholdet
    Hjem Tilbud Jobigen

Jobigen

Jobigen består af forskellige aktivitetsområder; køkkenet og Kærsdalgård i Vejen og Værkstedet i Brørup. Hvert område arbejder ud fra sin individuelle metode, og har alle det samme formål, nemlig; 

At afdække, udvikle og optræne dine arbejdsmæssige ressourcer ud fra en helhedsorienteret indsats. Målet er, at du opnår et konkretiseret beskæftigelsesmål.

I et foløb hos Jobigen arbejdes der indgående med dine personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer til at komme ud på arbejdsmarkedet og dermed blive selvforsørgende. 

Du kan læse mere om det enkelte element i Jobigen ved at klikke på menuen i venstre side. 

Værkstedsaktiviteter

I BUC Køkken kommer du til at arbejde med praktiske køkkenrelaterede opgaver. Det vil sige, opgaver i forbindelse med madlavning, oprydning og rengøring. Køkkenet er en god mulighed for at få afdækket din arbejdsevne og udvikle dig inden for køkkenfaget. Så hvis du har en drøm om at uddanne dig og arbejde inden for fx catering, eller som smørrebrødsjomfru, kok, eller serviceassistent, kan du prøve faget af her.

I køkkenet er der flere borgere, og du kommer derfor til at være en del af et fællesskab, som var du på en arbejdsplads. Ud fra din jobplan, som du har med fra jobcentret, vil dit forløb blive tilpasset dine behov. Din vejleder vil løbende afholde samtaler med dig, hvor I sammen lægger en plan for, hvordan du bedst når dine mål. Måske ændrer målene sig undervejs, eller der kan være brug for bestemte aktiviteter i forhold til din sundhed eller økonomi.

Opgaverne, som du kommer til at lave, er gode til udvikling af bl.a. samarbejde, initiativ, præcision, koncentration og forståelse for løsning af opgaver.

Før du starter på BUC Køkken vil der være en opstartssamtale med din jobrådgiver og din kommende vejleder fra køkkenet. Du kan læse mere om, hvad opstartssamtalen går ud på i menuen til venstre under Opstartssamtale.

På Kærsdalgård er der bl.a. mulighed for fysisk udfoldelse og praktiske opgaver på vores værksted. Der sættes fokus på at udvikle dine kompetencer gennem værkstedsaktiviteter, fysisk aktivitet og vejledning.

Der er også mulighed for at få afdækket hvor meget, og hvad du kan arbejde med. Vi tager udgangspunkt i din jobplan og tilpasser opgaverne, så de er relevante for netop dit forløb på BUC.

Opgaverne, som du kan komme til at arbejde med, er gode til udvikling af præcision, forståelse for udførsel af opgaver, forståelse for sikkerhed ved brug af maskiner, selvstændighed og udholdenhed.

Under dit forløb vil der være individuelle samtaler, hvor din vejleder og dig vil finde frem til redskaber, du kan bruge, for at udvikle dig. Da der er flere borgere på Kærsdalgård, er der også mulighed for at udvikle dine sociale færdigheder. Derudover hjælper vi dig med at udarbejde CV, som du kan bruge i din jobsøgning.

Før du starter på Kærsdalgård vil der være en opstartssamtale med din jobrådgiver og din kommende vejleder fra Kærsdalgård. Du kan læse mere om, hvad opstartssamtalen går ud på i menuen til venstre under Opstartssamtale

På Værkstedet i Brørup vil der være fokus på afdækning og udvikling af dine kompetencer igennem eksempelvis kreativt og praktisk arbejde. Ud fra din jobplan, som du har med fra jobcentret, vil dit forløb blive tilpasset det, du har behov for.

Under dit forløb vil der være individuelle samtaler, hvor din vejleder og dig vil finde frem til redskaber, du kan bruge, hvis du har sociale og psykiske udfordringer som angst, depression osv. Da der er flere borgere på Værkstedet vil du få mulighed for at udvikle dine sociale færdigheder.

Hvis du har fysiske udfordringer sætter vi fokus på ergonomien – det vil bl.a. sige arbejdsstillinger og arbejdspladsindretning. Derudover hjælper vi dig med at udarbejde et CV, som du kan bruge i din jobsøgning.

Opgaverne, som du kan komme til at lave, er gode til udvikling af bl.a. finmotorik, præcision, arbejdshukommelse, koncentration og forståelse for løsning af opgaver.

Før du starter på Værkstedet vil der være en opstartssamtale med din jobrådgiver og din kommende vejleder fra Værkstedet. Du kan læse mere om, hvad opstartssamtalen går ud på i menuen til venstre under Opstartssamtale.

Denne side er printet den 15-07-2024 15.30

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter (BUC)
Skovvej 36, 6600 Vejen
Tlf. 20 35 18 90


CVR-nummer 29189838

EAN-nummer 5798005423386


Genveje