Nytteindsats

Alle offentlige arbejdspladser har mulighed for at få en borger i nytteindsats i op til 13 uger. Ved offentlige arbejdspladser forstås følgende:

  • kommuner, regioner og kommunale fællesskaber
  • statsinstitutioner
  • organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50% af offentlige tilskud

 

Nytteindsatsen skal have karakter af arbejde, der ikke ellers ville blive udført

Det vil sige, at en borger i nytteindsats fx ikke må bruges til at dække vagter for andre medarbejdere eller udføre andet arbejde, som arbejdspladsen er afhængig af.

 

Formål og målgruppe

Formålet med nytteindsatsen er, at borgeren skal arbejde for sin ydelse.
Nytteindsatsen er målrettet borgere, der modtager enten kontanthjælp, uddannelseshjælp eller arbejdsmarkedsydelse.