Værkstedet

På Værkstedet i Brørup vil der være fokus på afdækning og udvikling af dine kompetencer igennem eksempelvis kreativt og praktisk arbejde. Ud fra din jobplan, som du har med fra jobcentret, vil dit forløb blive tilpasset det, du har behov for.

Under dit forløb vil der være individuelle samtaler, hvor din vejleder og dig vil finde frem til redskaber, du kan bruge, hvis du har sociale og psykiske udfordringer som angst, depression osv. Da der er flere borgere på Værkstedet vil du få mulighed for at udvikle dine sociale færdigheder.

Hvis du har fysiske udfordringer sætter vi fokus på ergonomien – det vil bl.a. sige arbejdsstillinger og arbejdspladsindretning. Derudover hjælper vi dig med at udarbejde et CV, som du kan bruge i din jobsøgning.

Opgaverne, som du kan komme til at lave, er gode til udvikling af bl.a. finmotorik, præcision, arbejdshukommelse, koncentration og forståelse for løsning af opgaver.

Før du starter på Værkstedet vil der være en opstartssamtale med din jobrådgiver og din kommende vejleder fra Værkstedet. Du kan læse mere om, hvad opstartssamtalen går ud på i menuen til venstre under Opstartssamtale.