Træningsbanen

På Træningsbanen er der mulighed for undervisning på hold, fælles aktiviteter, fælles opgaveløsning og ansvarlighed i arbejdet. Der arbejdes på at opbygge større sociale og personlige kompetencer, som er relevante for at du kan komme på arbejdsmarkedet. Der anvendes en kombination af praktisk opgaveløsning og vejledning/ undervisning.