Ressource Vejledning

Hvis din sagsbehandler visiterer dig til BUC - Ressource Vejledning betyder det, at en af BUCs vejledere tager kontakt til dig, hvor I i samarbejde arbejder målrettet og specifikt med de udfordringer, der hindrer dig i at kunne varetage en uddannelse eller beskæftigelse. Vejlederen vil hjælpe og støtte dig til selv at kunne tage ansvar for dit eget liv.