På Vej

På Vej er et tilbud til borgere ml. 18-40 år med psykiske/psykiatriske problemer eller et psykisk sårbart sind, hvor evnen til at indgå i sociale og forpligtende sammenhænge er minimeret.


Hvis din jobrådgiver visiterer dig til På Vej betyder det, at du får tilknyttet en af På Vejs vejledere. Denne vejleder vil kontakte dig og I vil i fællesskab arbejde på at fjerne eller reducere påvirkningen fra de forhindringer du oplever i dit liv.