Værdigrundlag

Kulturen er båret af Vejen Kommunes værdier:

 • Nytænkning
 • Anerkendelse
 • Sammenhæng
 • Ansvarlighed
  For os betyder det at:
Nytænkning Vi er nytænkende og ser muligheder
 • Vi er åbne, proaktive og omstillingsparate
 • Vi bestræber os på bedre løsninger
Anerkendelse

 

Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger

 • Vi anerkender hinandens ressourcer og forudsætninger
 • Vi har en anerkendende tilgang i ethvert samarbejde
Sammenhæng

 

Vi skaber sammenhæng på tværs, og sammen med borgerne

 • Vi bidrager med god opgaveløsning på tværs i organisationen
 • Vi indtænker borgernes ressourcer
Ansvarlighed Vi tager og giver ansvar
 • Vi sikrer faglig udvikling gennem uddannelse og opkvalificering
 • Vi er ansvarlige og sørger for at hverdagen fungerer