Værdigrundlag for BUC

 • Nytænkning
 • Anerkendelse
 • Sammenhæng
 • Ansvarlighed

 

For os betyder det følgende: 


Nytænkning 

Vi er nytænkende og ser muligheder

 • Vi er åbne, proaktive og omstillingsparate

 • Vi bestræber os på bedre løsninger

Anerkendelse

Vi er anerkendende i mødet med borgere, samarbejdspartnere og kolleger

 • Vi anerkender hinandens ressourcer og forudsætninger 

 • Vi har en anerkendende tilgang til ethvert samarbejde 

Sammenhæng

Vi skaber sammenhæng på tværs og sammen med borgerne 

 • Vi bidrager med god opgaveløsning på tværs i organisationen 

 • Vi indtænker borgernes ressourcer 

Ansvarlighed

Vi tager og giver ansvar 

 • Vi sikrer faglig udvikling gennem uddannelse og opkvalificering 

 • Vi er ansvarlige og sørger for at hverdagen fungerer