Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud

En virksomhedspraktik betyder, at du er ude i en virksomhed og arbejde. Du får ikke løn under praktikken, men modtager den ydelse, du plejer, fx kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Får du et job med løntilskud får du som minimum den overenskomstmæssige løn (dvs du får samme løn som hvis du var ansat på ordinære vilkår), og virksomheden får så et tilskud fra det offentlige. Du kan dog ikke optjene ret til dagpenge.

Et vigtigt delmål
En virksomhedspraktik eller et job med løntilskud kan være en god måde at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet og opnå relevant erhvervserfaring. Det kan også bruges til at finde ud af hvor meget du kan klare, eller inden for hvilket felt du har lyst til at arbejde eller uddanne dig.
Vores erfaring viser, at praktik kan være et vigtigt skridt på vejen til at komme i arbejde, og derfor er en virksomhedspraktik et af de vigtigste delmål, vi sætter for vores borgere.

 

Hvordan kommer jeg i virksomhedspraktik eller løntilskud

Hvordan foregår en virksomhedspraktik

Hvordan foregår job med løntilskud

 

 

Hvordan kommer jeg i virksomhedspraktik eller løntilskud

Hvis du er i et forløb på BUC, og du og din vejleder/kontaktperson mener, at du er klar til at komme ud i en virksomhed og afprøve dine kompetencer, skal din vejleder kontakte din sagsbehandler, som så vil sætte dig på listen til virksomhedspraktik eller løntilskud, alt afhængig af hvad I har aftalt. Herefter arbejder virksomhedskonsulenterne på at finde en plads, der matcher dine ønsker og behov så godt som muligt.

Det samme gælder, hvis du selv har lavet en aftale med en virksomhed om virksomhedspraktik eller løntilskud - du eller din vejleder kontakter sagsbehandler, som efterfølgende kontakter en virksomhedskonsulent, der sørger for at papirarbejdet kommer i orden hurtigst muligt. Virksomhedskonsulenten vil ligeledes sørge for løbende at følge op på dit forløb.

Følgende skal ifølge lovgivningen være på plads inden du starter i virksomhedspraktik eller løntilskud:

 • Jobplan (jobplanen er din aftale om formålet med virksomhedspraktikken)
 • Erklæring om antal ansatte (forholdstalkrav)
 • Praktikaftale (blanket som virksomhedskonsulenten sørger for)
 • Løntilskudsaftale (blanket som virksomhedskonsulenten sørger for)

Hvordan foregår en virksomhedspraktik

Vi skelner mellem 3 slags praktikker:

 • Træningspraktik (formålet er at optræne dine faglige kompetencer eller optræne dig i at være på arbejdsmarkedet)
 • Afklaringspraktik (formålet er at du opnår et klart job- eller uddannelsesønske)
 • Rekrutteringspraktik (praktik med henblik på fastansættelse)

Forløbene tilrettelægges individuelt, hvor f.eks. følgende kan aftales med virksomheden:

 • Skånehensyn
 • Timetal
 • Opfølgning
 • Mentorordning
 • Tæt      opfølgning af virksomhedskonsulent

Længden af et forløb i virksomhedspraktik afhænger af den målgruppe du tilhører (fx jobparat eller aktivitetsparat). En virksomhedspraktik vil typisk vare fra 4 uger og op til 13 uger.

Forventninger
Vi forventer selvfølgelig at virksomhederne overholder aftalen omkring arbejdsopgaver, skånehensyn og lignende, så du får det bedst mulige ud af din praktik. Til gengæld forventes det også af dig at du lever op til den aftale som er indgået mellem virksomheden, og overholder de gældende regler på arbejdspladsen (møde til tiden, huske at melde dig syg ved sygdom, osv.)

Opfølgning
Virksomhedskonsulenterne vil løbende følge op på, hvordan det går dig i din praktik. Hvis du har brug for at drøfte forhold vedrørende din praktik undervejs i forløbet, er du altid velkommen til at tage fat i din virksomhedskonsulent.

Hvordan foregår job med løntilskud

Du kan læse mere om reglerne for løntilskud på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside: