Værkstedet

Formålet med tilbudet

Via den håndholdte indsats at skabe overblik over den enkelte borgers situation med henblik på at kunne tilrettelægge og iværksætte den mest hensigtsmæssige indsats frem mod uddannelse eller beskæftigelse på ordinære eller støttende vilkår.

 

Tilbudet

Vækstedet er god i relation til dig som er lidt svagere i samfundet. Via aktiviteter på værkstedet lærer du at indgå i sociale sammenhænge. Fokus vil være på at afdække samt udvikle dine kompetencer, gennem eks. kreativt og praktisk arbejde. Målet med tilbudet er at du genenmgår en udviklingsproces, her tages udgangspunkt i individuelle samtaler, hvor vi giver dig redskaber i forhold til håndteringen af psykiske udfordringer, samt til udviklingen af de sociale udfordringer. De processer som der bl.a. arbejdes med er udviklingen af finmotorik, præcision, kvalitetsbevidsthed, arbejdshukommelse, koncentration og opgaveforståelse.

Da en del af vores borgere typisk har fysiske udfordringer sætter vi fokus på ergonomien - herunder arbejdsstillinger og arbejdspladsindretning. Ligeledes hjælper vi med udarbejdelse af CV og jobsøgning. Værkstedet arbejder sammen med lokalpsykriatrien.