Kærsdalgård

Formålet med tilbuddet

På Kærsdalgård får du muligheden for fysisk udfoldelse samtidig med at vi sætter fokus på hvordan du kan tage ansvar for din egen situation. Kærsdalgård samarbejder med kriminalforsorgen og alkoholambulatoriet i Vejen Kommune.

Kærdalsgård tager udgangspunkt i de fysiske opgaver, her vil du konstant blive udfordret på præcision, kvalitetsbevidsthed, hastighed af udførelsen af opgaver og selvstændighed. Vores fokus er at afdække og udvikle dine kompetencer igennem en blanding af værkstedsaktiviteter, fysisk aktivitet og vejledning. Dette tilbud har plads til 36 borgere.

Der arbejdes bl.a. med følgende processer:
Sikkerhed - Sikkerhedsproceduren ved brugen af diverse maskiner og redskaber gennemgås og der er fokus på om borgeren forstår brugen af sikkerhedsanordningerne og benytter sig af dem.

Fysisk afprøvning / udholdenhed -den fysiske udholdenhed bliver afprøvet i udførelsen af fx træfældning. Hvor meget kan borgeren udholde fysisk inden pause, hvad er effektiviteten af udførelsen. Dette kan ligeledes afdækkes i brugen af motionscenteret, hvor der samtidig er fokus på hygiejnen efter endt træning.

Præcision og kvalitetsbevidsthed - der optrænes i forståelsen af en opgave - brugen af en vejledning, samt præcision og kvalitetsbevidsthed i udførelsen af opgaven for at sikre delopgaverne i produktionen af birammer.

Vurdering indenfor bestemt arbejdsområde - Diverse pedelopgaver ved vedligeholdelse indendørs og udendørs.

Opgradering af borgerens IT kundskaber - Udarbejdelse af CV - synliggøre borgerens arbejdsidentitet og kompetencer. Instruere i NemID og digital post.