Velkommen til BUC

For mange borgere vil opstartssamtalen være deres første møde med BUC. Samtalen tager udgangspunkt i de mål og delmål som du, sammen med din sagsbehandler på jobcentret, har været med til at sætte. Ved samtalen vil vi også se på din baggrund. Vi spørger blandt andet ind til dine kompetencer, erhvervserfaring, uddannelse og hvordan du selv ser dine fremtidige muligheder.

I dit tilbud på BUC får du tilknyttet en vejleder, som også bliver din faste kontaktperson.

 

Hver borger har sin egen plan

Vi er alle forskellige, og selv om du starter i et tilbud, hvor der er andre borgere, så kommer du med din egen jobplan. Vi vil arbejde med det, som står i din jobplan.

Ledighed kan skyldes mange ting. Det er ofte en kombination af flere forskellige faktorer i livet, og derfor kan det være nødvendigt at tage fat i både helbred, økonomi, faglig opkvalificering og det at klare hverdagen.
Vi har en meget bred vifte af muligheder inden for vores forskellige tilbud. Sammen med din vejleder på BUC finder du ud af, hvad der skal ske for at komme hen til de mål, som står i din jobplan.

Du kan finde mere information om de enkelte værksteder i menuen til venstre eller læse om værkstederne her.

 

Vi glæder os til at være medarbejder på din jobplan og dine mål.