På Vej

Hvis din sagsbehandler visiterer dig til På Vej betyder det, at du får tilknyttet en af På Vejs vejledere. Denne vejleder vil kontakte dig og I vil i fællesskab arbejde på at fjerne eller reducere påvirkningen fra de forhindringer du oplever i dit liv.