Mentorenheden

Hvis din sagsbehandler visiterer dig til et mentor tilbud betyder det at en af BUCs mentorer tager kontakt til dig hvor I i samarbejde arbejder målrettet og specifikt med de udfordringer der hindrer dig i at kunne varetage en uddannelse eller beskæftigelse. Mentoren vil hjælpe og støtte dig til selv at kunne tage ansvar for dit eget liv.