Håndholdt indsats

BUC har to håndholdte indsatser til dig, der har komplekse problemstillinger og ikke kan møde op i et aktivt tilbud med andre borgere:

Fælles for tilbuddene er, at du får tilkoblet en mentor eller en vejleder fra BUC, der varetager mentorlignende opgaver. Ved mentorlignende opgaver menes, at du får individuel hjælp til de konkrete barrierer, der hindrer dig i at starte på en uddannelse eller komme i arbejde.